24 okt 2003 17:00

Cardiffrapport 2003

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het Cardiffrapport 2003 goed alsook het Belgisch antwoord op de " Broad Economic Policy Guidelines 2003-2005 ", inzake product en arbeidsmarkt. Het document zal worden overgemaakt aan de Europese Commissie.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het Cardiffrapport 2003 goed alsook het Belgisch antwoord op de " Broad Economic Policy Guidelines 2003-2005 ", inzake product en arbeidsmarkt. Het document zal worden overgemaakt aan de Europese Commissie.

Het Cardiffproces (*) is een belangrijk element in de open coördinatie van de structurele hervormingen binnen de Europese Unie. Het toepassingsgebied van de structurele hervormingen is ruim en omvat onder meer de interne markt en het concurrentiebeleid, de liberalisering van de netwerken en het ontwikkelen van de kenniseconomie. Het rapport per land heeft tot doel na te gaan in hoeverre de aanbevelingen vervat in de Europese "Broad Economic Policy Guidelines" zijn omgezet in nationale wetgeving en actieplannen. Het rapport voor België omvat twee delen. Het inleidend deel gaat in op de Belgische economie in 2003 en 2004 en de prioriteiten voor hervormingen in het domein van de arbeidsmarkt, de kenniseconomie, de organisatie van de publieke ondernemingen en de administratie en het milieu en duurzame ontwikkeling. Het tweede deel geeft een overzicht van de maatregelen die de afgelopen jaren in België zijn genomen. Tevens worden de grote lijnen van het toekomstig beleid van de nieuwe regering weergegeven. Voor 2003 is het rapport opgesteld rond de productmarkten enerzijds en de kapitaalmarkten anderzijds. (*) goedgekeurd door de Europese Raad in 1998.