07 mei 2004 17:00

CBFA

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Het voorontwerp strekt ertoe de wet aan te vullen met bepalingen die het mogelijk maken de integratie van de Controledienst der Verzekeringen (CDV) binnen de CBFA (**) op samenhangende wijze te realiseren. Daartoe is het nodig dat het statuut van de ambtenaren binnen de CDV, die ervoor kiezen hun statuut te behouden eerder dan een arbeidscontract met de CBFA te ondertekenen, verder kan blijven evolueren volgens de onderhandelingen die desbetreffend binnen de CBFA plaatsvinden met de personeelsafvaardigingen. (*) tot wijziging van artikel 55 van de wet van 2 augustus 2002. (**) Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.