08 sep 2006 17:00

Cel mijnwerkers van de RSZ

Integratie van het personeel van de cel mijnwerkers in de personeelsformatie van de RSZ

Integratie van het personeel van de cel mijnwerkers in de personeelsformatie van de RSZ

Op voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de cel mijnwerkers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ontbindt. In 1999 werd het personeel van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers overgeplaatst binnen de RSZ, naar een bijzondere administratieve cel. Dat personeel werd nooit opgenomen binnen de RSZ en maakt dus niet officieel deel uit van zijn personeelsformatie. Het ontwerp van koninklijk besluit maakt een einde aan deze rechtsonzekerheid. De administratieve cel mijnwerkers wordt ontbonden en het personeel geïntegreerd in de personeelsformatie van de RSZ. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.