08 sep 2006 17:00

Ministerraad van 8 september 2006

De ministerraad vergaderde op vrijdag 8 september 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 8 september 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Eerste Minister kondigde de erkenning als algemene ramp aan van de hevige regenval die op 24 en 25 augustus 2006 de omstreken van Gent teisterde. Men verwacht zo'n 1.500 dossiers voor schadeloosstelling uit 38 Oost-Vlaamse gemeenten. Vervolgens besprak hij het koninklijk besluit dat de ministerraad goedkeurde om het terrorisme te bestrijden en dat belangrijke richtlijnen uitvoert. Na evaluatie door het Coördinatieorgaan voor de analyse van de dreiging zal men de tegoeden van terroristische organisaties kunnen bevriezen. Het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid stelt dan een lijst op met personen en entiteiten die het met de bevriezing viseert. Vervolgens keurt de ministerraad de lijst goed en publiceert ze in een koninklijk besluit. Ten slotte zei de Eerste Minister verbolgen te zijn naar aanleiding van de bestaande neonazi netwerken die in België aan het licht kwamen en waarin militairen betrokken zijn. Hij noemde het bestaan van dergelijke netwerken een smet op de goede faam van het land en het leger en zei dat dat in een rechtsstaat onaanvaardbaar is.