08 sep 2006 17:00

Hulpoperatie in Suriname

Deelname van een detachement helikopters aan de hulpoperaties in Suriname

Deelname van een detachement helikopters aan de hulpoperaties in Suriname

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van Minister van Landsverdediging André Flahaut om van 18 tot 25 mei 2006 een detachement helikopters in te zetten bij de hulpoperatie in Suriname. De marinehelikopter van het type Alouette III was ingescheept aan boord van een Nederlands marineschip. Het nam deel aan hulpoperaties bij de overstromingen ten zuiden van de hoofdstad Panamaribo. Het voerde verkenningsvluchten uit voor de Surinaamse autoriteiten en het United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) en droeg bij tot de organisatie van de noodhulp. Het detachement bestond uit vijf militairen.