08 sep 2006 17:00

Koninklijke Muntschouwburg

Verlenging van het mandaat van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg

Verlenging van het mandaat van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg verlengt. Het ontwerp is een voorstel van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Het mandaat van de heer Karel Vinck als lid van de raad van bestuur wordt verlengd voor een tweede periode van een jaar. De heer Vinck bereikte de leeftijdgrens van 67 jaar. Die grens is vastgelegd bij koninklijk besluit van 14 oktober 1937. Artikel 3 van dat besluit voorziet de mogelijkheid om het mandaat met vijf termijnen van een jaar te verlengen.