08 sep 2006 17:00

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling van toepassing op de diabetespas bij huisarts

Derdebetalersregeling van toepassing op de diabetespas bij huisarts

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde aan de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor, dat het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 wijzigt. Dat voert de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen uit (*). Het ontwerp voert de toepassing van de derdebetalersregeling in voor de verstrekking 'gebruik van een diabetespas door de huisarts'. Het ontwerp kreeg een positief advies van het Verzekeringscomité van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) gecoördineerd op 14 juli 1994.