08 sep 2006 17:00

Promotie van geneesmiddelen

Erkenningsprocedure voor de verenigingen die bevoegd zijn voor de voorafgaande controle

Erkenningsprocedure voor de verenigingen die bevoegd zijn voor de voorafgaande controle

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een wijziging aanbrengt in de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. De wet van 16 december 2004 bracht wijzigingen in die wet aan met de bedoeling om de buitensporige promotie van geneesmiddelen aan banden te leggen. Dat doet ze door de gastvrijheid die geboden wordt op wetenschappelijke bijeenkomsten te beperken. Zo moet de organisator wanneer de bijeenkomst een of meer overnachtingen omvat aan de Minister een visum vragen. Daarvoor kan een voorafgaande controle gebeuren door een vereniging die de geneesmiddelenindustrie vertegenwoordigt en die erkend is door de overheid. De bedoeling hiervan is om de zelfregulering van de sector te stimuleren. Het ontwerp legt nu de erkenningsprocedure vast en de voorwaarden waaraan die verenigingen moeten voldoen, willen ze erkend worden. Die voorwaarden moeten de objectiviteit en de onpartijdigheid van de beslissingen vrijwaren. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.