08 sep 2006 17:00

Schietstoel van de F-16

Aankoop van de CAD/CAP voor het overlevings- en schietstoelsysteem van de F-16

Aankoop van de CAD/CAP voor het overlevings- en schietstoelsysteem van de F-16

De ministerraad gaf Minister van Landsverdediging André Flahaut de toestemming om een overeenkomst met de Amerikaanse overheid te sluiten voor de aankoop van de cartridge activated device en de propellant activated device voor het overlevings- en schietstoelsysteem van de F-16. De overeenkomst wordt afgeloten volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via een Foreign Military Sale. Bij extreem gevaar moet de piloot van de F-16 zich zeer snel in veiligheid kunnen brengen door het vliegtuig te verlaten. Die ontsnapping gebeurt door middel van pyrotechnische middelen in het vliegtuig, op de stuurhutkap en in de schietstoel. Vermits de goede werking van die noodsystemen van levensbelang is, hebben ze een relatief korte levensduur. Daarom is het uiterst belangrijk deze CAD/PAD binnen de gebruiks- en levensduur of bij beschadiging te vervangen.