08 sep 2006 17:00

Libanon

Zending van Belgische militairen naar Libanon

Zending van Belgische militairen naar Libanon

Op voorstel van Eerste Minister Guy Verhofstadt, Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en Minister van Landsverdediging André Flahaut besliste de ministerraad Belgische militairen toe te wijzen aan de versterkte vredesoperatie van de Verenigde Naties in Libanon (UNIFIL). De ontplooiing is onontbeerlijk voor het lanceren van politieke initiatieven voor een duurzame oplossing van het conflict. Aldus biedt Resolutie 1701 een "window of opportunity" voor meer stabiliteit in het Midden-Oosten, wat niet alleen in het belang is van de regio, maar ook van de wereld in zijn geheel en in het bijzonder Europa. Omdat zij voor alle partijen aanvaardbaar zijn, leveren de landen van de EU een zeer groot deel van deze versterkte VN vredesmissie. Als voorstander van een sterk Europees buitenlands beleid en als toekomstig lid van de Veiligheidsraad neemt ook België hierin zijn verantwoordelijkheid op.