08 sep 2006 17:00

Verstrekkingen van farmaceutische specialiteiten

Aanpassing van de begroting 2005 voor de verstrekkingen van farmaceutische specialiteiten

Aanpassing van de begroting 2005 voor de verstrekkingen van farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het budget voor het hele rijk vastlegt van de financiële middelen voor de verstrekkingen van farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Het ontwerp past de begroting die voor 2005 op 3.068,956 miljoen euro voorzien was aan. Het globale budget voor farmaceutische specialiteiten wordt nu op 3.135,156 miljoen euro gebracht. De aanpassing is het gevolg van een aantal maatregelen die de regering in 2005 nam in samenspraak met de farmaceutische sector om te besparen en de begroting te verhogen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.