08 sep 2006 17:00

Kansspelcommissie

Bijdrage in de werkingskosten van het personeel en de oprichting van de kansspelcommissie

Bijdrage in de werkingskosten van het personeel en de oprichting van de kansspelcommissie

Minister van Justitie Laurette Onkelinx legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor over de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007. De bijdragen voor het jaar 2007 worden met 1.96% geïndexeerd in vergelijking met het kalenderjaar 2006. Dat komt overeen met de inflatie op jaarbasis van april 2005 tot april 2006. Voor het jaar 2007 komt de bijdrage voor een licentie van klasse A neer op 16.434 euro, voor klasse B op 8.217 euro, voor klasse C op 111 euro, voor klasse E1 op 2.740 euro, voor klasse E2 op 1.370 euro per aangevatte schijf van 50 toestellen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.