08 sep 2006 17:00

Statuut van militairen

Statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht

Statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht

Op voorstel van Minister van Landsverdediging André Flahaut keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed over het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht. Het nieuwe statuut is van toepassing op de militairen van alle personeelscategorieën en zal alle bestaande militaire statuten vervangen, met uitzondering van het statuut van de militairen van het reservekader. Het beslaat alle facetten van de militaire loopbaan, vanaf de werving tot aan het einde van de loopbaan. Het statuut opent voor de militairen perspectieven op een gemengde loopbaan. Na zijn of haar initiële militaire loopbaan en na het doorlopen van een oriëntatieproces: - zet de militair zijn militaire loopbaan voort in het kader van de voortgezette militaire loopbaan; - of wordt de militair Rijksambtenaar binnen Defensie (interne overgang); - of verlaat de militair Defensie om een loopbaan buiten Defensie uit te bouwen (externe overgang). Hij of zij geniet hierbij van een begeleidingsprogramma. Het voorontwerp wordt voor overleg aan het Onderhandelingscomité van het militair personeel van de Krijgsmacht voorgelegd. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.