22 mrt 2013 17:43

Cel voor financiële informatieverwerking

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van de Cel voor Financiële Informatieverwerking aanpast aan de nieuwe structuur van het toezicht op de financiële sector.

De  Cel voor Financiële Informatieverwerking zal voortaan zelf de verdeelsleutel voor de bijdragen in zijn werkingskosten berekenen die de ondernemingen, die onderworpen zijn aan het toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), moeten betalen. De verdeelsleutel werd tot nu toe bepaald op basis van de verdeelsleutel die de NBB en de FSMA meedeelden.

De Cel voor Financiële Informatieverwerking is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid onder het toezicht van de ministers van Justitie en van Financiën. De CFI behandelt verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.