24 jun 2005 17:00

Cellen duurzame ontwikkeling

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling, belastte de Ministerraad de cellen duurzame ontwikkeling (*) met opdrachten die een verduurzaming van de federale administraties als doel hebben.

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling, belastte de Ministerraad de cellen duurzame ontwikkeling (*) met opdrachten die een verduurzaming van de federale administraties als doel hebben.

Sinds april 2005 beschikken alle federale administraties over een cel duurzame ontwikkeling. Die cellen staan in voor de implementering van de maatregelen genomen in het kader van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling. Daarnaast zijn ze belast met een verduurzaming van het aankoopbeleid en de sensibilisering van de administraties. Ze zullen onder andere deelnemen aan de ambtenarendag voor duurzame ontwikkeling op 14 oktober 2005. (*) de Ministerraad besliste ze op 20 maart 2004 op te richten.