22 dec 2017 17:01

Centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten organiseert, en de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest uitbreidt.

Het voorontwerp bestaat uit drie delen:

  • Het eerste deel zorgt voor een nieuw organiek kader voor het centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten ('CAP'), opgericht in de schoot van de Nationale Bank van België (NBB). Hierdoor wordt het CAP uit de fiscale context gehaald en grondig aangepast aan de behoeften van andere belanghebbenden. Deze actualisering is noodzakelijk naar aanleiding van de belangrijke ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau.
  • Het tweede deel vervangt alle verwijzingen naar het CAP in de huidige wetgeving door verwijzingen naar dit voorontwerp. Ook bepaalde technische fouten in de tekst van de programmawet van 1 juli 2016 worden hersteld.
  • Het derde deel breidt de toegang van bepaalde fiscale instanties tot het centrale bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest uit.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.