25 nov 2005 16:00

Centraal Amerika

Instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en bepaalde republieken van Centraal Amerika

Instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en bepaalde republieken van Centraal Amerika

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat instemt met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, en de republieken van Centraal Amerika Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken. De overeenkomst legt de basis voor de toekomstige contractuele relaties tussen de Europese Unie en Centraal Amerika. Een gelijkaardige overeenkomst werd op dezelfde datum ondertekend in Rome met de landen van de Andesgemeenschap (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela). De overeenkomst richt zich uitsluitend op de politieke dialoog en samenwerking en omvat geen handelscomponent. De belangrijkste doelstellingen van de overeenkomst zijn de versterking van de betrekkingen tussen de EU en Centraal Amerika door de politieke dialoog te ontwikkelen en de samenwerking te versterken. Ze schept ook de voorwaarden om over een associatieovereenkomst (met inbegrip van een vrijhandelsovereenkomst) die wederzijds tot voordeel strekt, te onderhandelen. In het onderdeel 'politieke dialoog' wordt de dialoog van San José geïnstitutionaliseerd en versterkt. Het onderdeel 'samenwerking' gaat uit van de huidige samenwerking. Die wordt uitgebreid naar nieuwe samenwerkingsterreinen, zoals mensenrechten, migratie en terrorismebestrijding. Ze besteeldt in het bijzonder aandacht aan de samenwerking die het proces van regionale integratie in Centraal Amerika ondersteunt. De overeenkomst is van onbeperkte duur en treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de partijen elkaar meedelen dat de vereiste procedures zijn voltooid. (*) ondertekend te Rome op 15 december 2003.