06 okt 2017 16:21

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: oprichting van nieuwe commissies "Verbruik" en "Onrechtmatige bedingen"

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de oprichting van de bijzondere raadgevende commissies "Verbruik" en "Onrechtmatige bedingen" binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

De bijzondere raadgevende commissie "Verbruik" neemt binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de taken van de Raad voor het Verbruik over en gedeeltelijk taken van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten. Het gedeelte van de taken van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten dat niet wordt overgedragen naar de Bijzondere raadgevende commissie "Verbruik" wordt door de administratie overgenomen.

De bijzondere raadgevende commissie "Onrechtmatige bedingen" neemt de taken van de Commissie voor Onrechtmatige bedingen over. 

Bij de integratie worden de regels inzake werking, presentiegelden en samenstelling geharmoniseerd met de regels die gelden voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De doelstellingen van die integratie zijn de verbetering van de transparantie, procesoptimalisatie en schaalvoordelen.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie “Verbruik” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame

Ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie “Onrechtmatige bedingen” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven