28 dec 2015 11:39

Centralisatie van de gerechtelijke consignaties

De FOD Financiën centraliseert vanaf 1 januari 2016 de behandeling van gerechtelijke consignaties op de hoofdzetel van de Deposito- en Consignatiekas (DCK) in Brussel.


De voordelen van de centralisatie zullen talrijk zijn:

 • één loket voor gans het grondgebied, wat duidelijker zal zijn voor de burger;
 • een gelijke dossierbehandeling;
 • een verhoogde efficiëntie in de verrichtingen door opgeleid personeel dat enkel voor de behandeling van de consignaties wordt ingezet;
 • een betere opvolging van rechtszaken en probleemdossiers dankzij de nabijheid van de rechtskundige dienst, …
   

De 27 agentschappen van de DCK behandelen momenteel 67 verschillende soorten gerechtelijke consignaties op een gedecentraliseerde manier. De belangrijkste categorieën zijn:

 • de failliete boedels;
 • de kantonnementen;
 • de borgtochten;
 • de onteigeningen;
 • de voorlopige invrijheidstellingen;
 • het aanbod van gerede betaling;
 • en de beslagen. 

 

Nieuw adres vanaf 1 januari 2016:
Deposito- en Consignatiekas
Kunstlaan 30
1040 Brussel
0257/746.20
consignaties.thesaurie@minfin.fed.be