17 jul 2015 19:03

Centraliseren bij de stad Brussel van buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet van 14 juli 1966 opheft betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand.

Het ontwerp beoogt de opheffing van de wetgeving die de neerlegging van sommige buitenlandse akten bij de FOD Buitenlandse Zaken mogelijk maakte en de overmaking van het archief aan de stad Brussel. De stad Brussel zal bijgevolg bevoegd zijn om afschriften en uittreksels van de overgedragen documenten af te geven.

Overeenkomstig artikel 48 van het burgerlijk wetboek beoogt het ontwerp de vereenvoudiging en modernisering van de burgerlijke stand voor de landgenoten in het buitenland, door de buitenlandse akten op één plaats te centraliseren.