09 feb 2018 15:29

Centralisering van aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de centralisering van  de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Het ontwerp voorziet een centralisering van de indiening van de aanvragen in het kader van de digitalisering in alle sectoren. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zal het centrale adres op de aanvraagformulieren vermelden.

Daarnaast zal het Beheerscomité van de RVA het model en de inhoud van de aanvraagformulieren bepalen (voor alle sectoren en alle betrokken besluiten).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet inzake de gecentraliseerde indiening van de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet