09 feb 2018 15:29

Ministerraad van 9 februari 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 februari 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Na de ministerraad hield de eerste minister een korte persconferentie waar hij kort uitleg gaf over het rapport van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen over de repatriëring van Soedanezen.

Het rapport werd vrijdag door het kernkabinet besproken. Het rapport wordt om 14 uur toegelicht in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.