09 feb 2018 15:29

Regie der Gebouwen: onderhuur van een gebouwdeel voor FOD Volksgezondheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon en minister van Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met de onderhuur van een deel van een gebouw in Sint-Joost-ten-Node om er de administratie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid gedeeltelijk onder te brengen.

In bijhorend document vindt u het persbericht van de persdienst van minister Maggie De Block.