09 feb 2018 15:29

Cijfers van de economische begroting 2018

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters akte van de cijfers van de economische begroting 2018, meegedeeld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), overeenkomstig de wet van 21 december 1994.

De eurozone kende met een bbp-groei van 2,5 % een sterke opleving in 2017. Haar economie profiteerde van de aantrekkende wereldhandel en werd gaandeweg ook geschraagd door een versteviging van de binnenlandse vraag. Diverse vertrouwensindicatoren staan momenteel op hun hoogste niveau in jaren en doen een uitgesproken dynamiek in de eerste helft van 2018 vermoeden. De bbp-groei voor de eurozone als geheel zou dit jaar op 2,2 % uitkomen. Een aantal risico’s kunnen dit internationaal scenario verstoren. Het betreft o.m. de schuldenproblematiek in China, geopolitieke spanningen en de onzekerheid over de brexit. Bovendien zou een onverwacht hoge inflatie kunnen leiden tot een forse klim van de langetermijnrentevoeten.

De Belgische economie zette een meer dan behoorlijke groeiprestatie neer in de eerste jaarhelft van 2017, met een gemiddelde kwartaalgroei van 0,6 %. Na een tegenvallend derde kwartaal (0,2 %) won de bbp-groei opnieuw aan kracht in het vierde kwartaal (0,5 %). Onder impuls van het rond de jaarwisseling verder toegenomen ondernemers- en consumentenvertrouwen, zou de Belgische economie ook in 2018 sterk presteren, met een gemiddelde kwartaalgroei van 0,5 % tijdens de eerste helft van het jaar en 0,4 % tijdens de tweede helft. Vooral de particuliere consumptie zou dit jaar aan kracht winnen, waardoor de bbp-groei licht aantrekt van 1,7 % in 2017 tot 1,8 % in 2018.

De binnenlandse werkgelegenheid steeg met 1,4 % vorig jaar nog iets sterker dan in 2016. Ze nam de voorbije twee jaar niet alleen toe door de aantrekkende conjunctuur, maar ook dankzij arbeidskostenverlagende maatregelen. Die maatregelen maakten de groei van de activiteit in de marktsector in beide jaren (maar vooral in 2016) bijzonder arbeidsintensief. In 2018 wordt een verdere werkgelegenheidsgroei verwacht van 1,2 % (57 000 personen), die minder uitgesproken is dan in 2017 in een context van hogere loonkosten. Gegeven de verdere toename van de beroepsbevolking, zou het aantal werklozen dalen met 35 000 in 2018, wat voor het vierde jaar op rij een aanzienlijke terugval is.

De Belgische inflatie kwam in 2017 uit op 2,1 %. De vertraging van de inflatie in 2018 tot 1,7 % is bijna uitsluitend het gevolg van lagere elektriciteitsprijzen. De sterkere dynamiek van de loonkosten zou de onderliggende inflatie geleidelijk doen aantrekken, al wordt die beweging enigszins getemperd door de appreciatie van de euro. De gezondheidsindex zou dit jaar met 1,6 % toenemen. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de  gezondheidsindex, zou de huidige spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen (105,10) worden overschreden in september 2018.