09 feb 2018 15:29

Overheidsopdrachten voor de federale overheid: infrastructurele voorzieningen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het plaatsen van twee overheidsopdrachten die bepaalde infrastructuur voorzien voor overheidsdiensten.

Het gaat meer bepaald om:

  • het leveren van multifunctionele apparaten en van printers (huur en/of aankoop) en bijhorende diensten
  • het leveren van zitmeubilair aan de overheidsdiensten