09 feb 2018 15:29

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: vervanging van de regeringscommissaris

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een koninklijk besluit over eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De heer Francis De Meyere wordt eervol ontslagen als regeringscommissaris bij het FANC. De heer Philippe Waeytens wordt benoemd als regeringscommissaris bij het FANC.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.