09 feb 2018 15:29

Omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed over de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2018.

De ministerraad van 28 juli 2017 opteerde voor een onderbenutting van de begroting 2018. Om de doelstelling te halen, wordt een behoedzaamheidsmechanisme ingevoerd. Het mechanisme zal van toepassing zijn op de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten, het ministerie van Defensie, de federale politie, maar ook alle met de federale staat geconsolideerde instellingen en de openbare instellingen van Sociale Zekerheid.

De volgende begrotingsbehoedzaamheidsmaatregelen worden genomen:

  • administratieve blokkeringen van een deel van de kredieten van de begroting 2018 voor de departementen
  • voor de met de federale staat geconsolideerde instellingen en de openbare instellingen voor Sociale Zekerheid blijft de omzendbrief van 2017 voorlopig van toepassing

Elk departement of elke instelling waarop deze omzendbrief van toepassing is, bezorgt in juni en vanaf september maandelijks en uiterlijk op de 20ste van elke maand, een stand van zaken van de onderbenuttiging, alsook een aangepaste planning van de uitgaven voor de rest van het jaar.