09 feb 2018 15:29

Gunning van de overheidsopdracht voor de verwerving van Light Troop Transport Vehicles voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de gunning van de overheidsopdracht voor de aankoop van 199 Light Troop Transport Vehicles (LTTV).

De ministerraad geeft Defensie de toestemming om:

  • de overheidsopdracht voor de aankoop te gunnen samen met een meerjarige open overeenkomst voor technische assistentie
  • de wapens via een nieuwe afzonderlijke overheidsopdracht ‘Boordbewapening LTTV’ aan te kopen