09 feb 2018 15:29

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Het gaat om volgende dossiers:

  • Het afsluiten van een derde bijakte voor het huren van 30 autostandplaatsen voor inbeslaggenomen voertuigen op De Vunt 2 in Holsbeek vanaf 1 januari 2015. 
  • De herlokalisatie van de diensten van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS): de inhuurneming van het handelsgelijkvloers van vleugel B van het Eurostationgebouw om er een onthaalruimte in te richten die uitsluitend bestemd is voor asielaanvragers bij het CGVS en volledig is afgezonderd van de overige diensten. Het gaat om een huurovereenkomst van negen jaar, vanaf 1 februari 2018, voor een oppervlakte van 253 m² op de gelijkvloerse verdieping van het Eurostationgebouw in de Ernest Blerotstraat in Anderlecht.