12 mrt 2004 16:00

Centrum " Les Dolimarts "

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de verkoop, door de Administratie van het Kadaster, de Registratie en Domeinen, van het centrum " Les Dolimarts " in Bohan alsook met de gunning van een overheidsopdracht voor het saneren van een deel van de site, als gevolg van een vervuiling met Askarel.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de verkoop, door de Administratie van het Kadaster, de Registratie en Domeinen, van het centrum " Les Dolimarts " in Bohan alsook met de gunning van een overheidsopdracht voor het saneren van een deel van de site, als gevolg van een vervuiling met Askarel.

Dit voormalige vakantiecentrum kwam in aanmerking voor de opening van een onthaalcentrum voor asielzoekers. Gezien de evolutie van het aantal asielzoekers en rekening houdend met de historiek van dit dossier werd besloten het centrum "Les Dolimarts" te verlaten. Het centrum werd op 20 februari 2004 bovendien het slachtoffer van vandalen, die zo'n 800 liter askarel loosden uit twee transformatoren opgesteld in de hoogspanningskabine van het goed. Askarel is een uiterst toxische koelvloeistof. Gelet op de hoogdringendheid heeft de Regie der Gebouwen de uitvoering van de saneringswerken onmiddellijk aangevat om de verontreiniging van de bodem zoveel mogelijk te beperken.