08 okt 2010 13:04

Centrum voor gelijkheid van kansen

Verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet en met het oog op de noodzakelijke continuïteit in het bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding tijdens de periode van lopende zaken, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor het mandaat van de huidige directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, de heer Jozef De Witte, wordt verlengd met zes maanden. Die verlenging vangt aan op 1 november 2010.