19 mrt 2004 16:00

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Van de twee kandidaten die door Selor geschikt werden bevonden heeft de Raad van Bestuur van het Centrum unaniem de heer Jozef De Witte gekozen. De Raad van Bestuur vindt dat de heer De Witte het meest bekwaam is om de functie van directeur uit te oefenen.