08 dec 2006 16:00

Centrum voor internationale conferenties Egmontpaleis

Oprichting van een staatsdienst voor het beheer van het Centrum voor internationale conferenties Egmontpaleis - Egmont II

Oprichting van een staatsdienst voor het beheer van het Centrum voor internationale conferenties Egmontpaleis - Egmont II

In de programmawet van 23 november 2006 besliste de ministerraad een staatsdienst met afzonderlijk beheer op te richten die zal instaan voor het beheer van het Centrum voor internationale conferenties Egmontpaleis - Egmont II. Die staatsdienst zal de diensten en de infrastructuur van het centrum beheren en aan derden de mogelijkheid bieden om het tegen betaling te gebruiken. De ministerraad keurde het lastenboek voor het marktonderzoek goed dat begin 2007 wordt uitgevoerd en dat noodzakelijk is om de uitvoeringsmodaliteiten, zoals prijsbepaling, potentiële klanten en personeel, te bepalen.