02 mei 2017 17:12

Charleroi - Interfederale satellietkantoren voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven

Op dinsdag 2 mei 2017 opende Jan Jambon, vicepremier en minister van Binnenlandse zaken, Veiligheid en de Regie der Gebouwen het interfederaal satellietkantoor in Charleroi. In 15 steden worden er satellietkantoren geopend waarbij 98 werkplekken ter beschikking staan van de personeelsleden van de deelnemende federale overheidsdiensten.
 
Jan Jambon: “De personeelsleden van deze overheidsdiensten zullen zo dichter bij huis kunnen werken, flexibeler kunnen werken wanneer ze op locatie zijn voor hun werk of mobiliteitsproblemen kunnen vermijden. Hiermee wenst de federale overheid zich te profileren als een aantrekkelijke werkgever die oog heeft voor de verwachtingen en het welzijn van haar personeelsleden.”

De overheid als aantrekkelijke werkgever

Recente studies tonen aan dat meer dan de helft van de werknemers vrezen voor een burn-out. Toenemende werkdruk, mobiliteitsproblemen, stress in het algemeen kan iedereen treffen, en zo uiteindelijk tot een burn-out leiden. Een goed evenwicht tussen werk en privéleven is daarom zeer belangrijk.

Een op de drie federale personeelsleden of zo’n 21.288 medewerkers maken al gebruik van telewerk. Een succes. Maar thuiswerken is niet altijd mogelijk of de ideale oplossing.

 

Satellietwerken is een alternatief.

Als men een vergadering heeft in een andere stad kan het nuttig zijn dat er in de buurt een kantoorruimte kan gebruikt worden om verder te werken. Zo moet men niet altijd terugkeren naar zijn vaste werkplek, kan men files vermijden en is het gewoon meer efficiënt werken.

Het biedt ook een oplossing om bijv. bij een staking van het openbaar vervoer dichter bij huis een werkplek te vinden als men geen gebruik wenst te maken van telewerk.

Soms wenst of kan men thuis niet aan telewerk doen (ruimtegebrek, privacy, …) en verkiest men zich te verplaatsen naar een werkplek dichter bij huis.

 

Wat zijn interfederale satellietkantoren?

Interfederale satellietkantoren zijn kantoren waarbij werkplekken ter beschikking worden gesteld aan de ambtenaren van de deelnemende federale organisaties.

Bij satellietwerk werkt men op een andere werkplek dan gebruikelijk. Het kan gaan om een werkplek van zijn/haar eigen organisatie of van een andere organisatie, maar dan vaak in een andere stad of gemeente. In tegenstelling tot telewerk werk je niet thuis.

Satellietwerken zal net zoals thuiswerk (telewerk) leiden tot een meer optimale benutting van de kantoorruimte. Dichter bij huis werken verkleint ook de ecologische voetafdruk van de deelnemende organisaties inzake woon-werkverkeer.

 

Hoeveel satellietkantoren/werkposten worden er ter beschikking gesteld?

Momenteel zijn er 15 interfederale satellietkantoren verspreid over het land: Aalst, Aarlen, Antwerpen, Ath, Berchem, Bergen, Brugge, Charleroi, Hasselt, Kapellen, Kortrijk, Leuven, Luik, Mechelen en Oostende.

Samen stellen zij 98 interfederale werkposten ter beschikking. Dit pilootproject wordt na 6 maanden geëvalueerd. Indien blijkt dat de vraag groot is, dan kan het aantal werkposten uitgebreid worden.

De personeelsleden bij de FOD Financiën kunnen reeds satellietwerken in hun eigen kantorennetwerk. Het gaat om twee financiëngebouwen in Brussel (4 werkplaatsen), 33 gebouwen in Wallonië (223 werkplaatsen) en 40 gebouwen in Vlaanderen (197 werkplaatsen).

 

Welke federale overheidsorganisaties nemen deel aan het pilootproject?

Momenteel nemen 6 federale organisaties deel aan het pilootproject:

- Federale overheidsdienst Financiën
- Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
- Federale overheidsdienst Volksgezondheid
- Federale overheidsdienst Economie
- Federaal Voedselagentschap
- Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid

 

De Regie der Gebouwen (projectleider), Belnet en FOD BOSA (vroegere FOD Personeel en Organisatie) werkten samen om dit pilootproject uit te werken met de hulp van alle deelnemende organisaties.

 

Concreet wordt een reservatiesysteem (Archibus) ter beschikking gesteld, wordt er Wi-FI aangeboden en wordt een authentificatiesysteem (Govroam) gebruikt.

 

Worden er voorwaarden gesteld aan satellietwerken?

Satellietwerken wordt op vrijwillige basis gedaan, maar de werkgever is niet verplicht om het toe te staan.

Elke deelnemende organisatie bepaalt zelf de criteria waarbinnen aan satellietwerken kan gedaan worden. Zo is bijv. het maximaal aantal dagen per werk voor satellietwerk vastgelegd.

Satellietwerken is een vorm van werkorganisatie die voornamelijk is gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen de leidinggevende en zijn medewerker.

Een werkplek in een satellietkantoor kan gereserveerd worden met de reservatietool Archibus. Zo kan je op voorhand zien of een werkplaats nog beschikbaar is. Op zo’n werkplek kan met via Govroam (een authentificatie- en autorisatie-oplossing voor het delen van netwerktoegang) toegang tot de WiFi krijgen die beschikbaar is in het satellietkantoor.

 

Logo Interfederaal satellietkantoor

Om de satellietkantoren herkenbaar te maken heeft de Regie der Gebouwen een logo gecreëerd.

Centraal staat de medewerk(st)er aan zijn/haar laptop met rondom hem/haar een netwerk dat symbool staat voor de (inter)connectiviteit van mens en ict en voor de ruimtelijke mobiliteit. De groene kleur staat voor ecologische en duurzame visie.

Het logo is beschikbaar via wetransfer https://we.tl/6QFdwA7UUa