05 mrt 2004 16:00

Chef Defensie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van het hoofd van het Militair Huis van de Koning.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van het hoofd van het Militair Huis van de Koning.

Dit ontwerp moet de Chef Defensie toelaten zijn mandaat van vier jaar te beëindigen, zelfs indien hij tijdens de uitvoering van zijn mandaat de leeftijdsgrens verbonden aan zijn graad bereikt. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 22 juni 1959.