07 feb 2020 15:12

Cijfers van de economische begroting 2020

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Nathalie Muylle akte van de cijfers van de economische begroting 2020, meegedeeld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), overeenkomstig de wet van 21 december 1994.

Net als in 2019 zouden de internationale handelsconflicten dit jaar de groei van de wereldeconomie drukken. De recente stabilisering of voorzichtige herneming van een aantal vertrouwensindicatoren geeft aan dat de neerwaartse risico’s op korte termijn afgenomen zijn, mede door een recent akkoord tussen de VS en China en door de toegenomen kans op een geordend verloop van de brexit. Tegen die achtergrond zou de bbp-groei in de eurozone zich in 2020 nagenoeg stabiliseren op 1,1 %.

De Belgische economie deed het in 2019 beter dan verwacht met een groei van 1,4 %. De internationale conjunctuurvertraging remde de uitvoergroei af en het aangetaste consumentenvertrouwen woog op de dynamiek van de particuliere consumptie, maar de groeibijdrage van de netto-uitvoer was minder negatief dan in 2018. De uitvoer en de particuliere consumptie zouden in 2020 aan kracht winnen, maar ook de invoer herneemt fors, waardoor de economische groei zich zou stabiliseren op 1,4 %.

De productiviteitswinsten zouden dit jaar hernemen in het zog van sterker groeiende reële arbeidskosten. De toename van de binnenlandse werkgelegenheid valt daardoor enigszins terug, tot 53 400 personen (t.o.v. 73 100 personen in 2019). Terzelfdertijd blijft de beroepsbevolking aanzienlijk toenemen (+33 100 personen). De groei van de beroepsbevolking wordt nog nauwelijks ondersteund door demografische factoren, maar berust sinds enkele jaren op een meer dynamische evolutie van de activiteitsgraden. De afname van het aantal werklozen zou dit jaar beperkter zijn (- 20 000 personen) dan in het recente verleden. De Eurostat-werkloosheidsgraad zou uitkomen op 5,3 %.

Net zoals in 2019, zou de onderliggende inflatie dit jaar een bescheiden toename laten optekenen die samenhangt met de groeiversnelling van de arbeidskosten sinds 2017. Niettemin zou de totale inflatie verder afkoelen van 1,4 % in 2019 tot 1,1 % in 2020. De prijzen van olie, aardgas en elektriciteit zouden in 2020 immers beduidend lager blijven dan vorig jaar. De groei van de gezondheidsindex zou eveneens terugvallen, van 1,5 % in 2019 tot 1,2 % dit jaar. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex, zou de huidige spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen (107,20) worden overschreden in februari 2020.