07 feb 2020 15:12

Ministerraad van 7 februari 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 7 februari 2020, onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

De ministerraad nam volgende beslissingen: