07 feb 2020 15:12

Regie der Gebouwen: verlenging van de huurovereenkomst voor de Kansspelcommissie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens om de huurovereenkomst voor de kantoren van de Kansspelcommissie te verlengen. 

De huur van de vijfde verdieping van het gebouw gelegen Kantersteen 47 te Brussel wordt vanaf 1 januari 2020 verlengd met negen jaar.