12 feb 2010 10:47

Civiel crisisbeheer

Indicatieve planning van de deelname aan missies civiel crisisbeheer in 2010

Indicatieve planning van de deelname aan missies civiel crisisbeheer in 2010

De ministerraad gaat akkoord met de indicatieve planning van de deelname aan de missies voor civiel crisisbeheer 2010 die minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere voorstelde.

De planning vertaalt de politieke wil van België om deel te nemen aan internationale acties inzake crisibeheer door middel van civiele, preventieve, resolutie-, stabilisatie- en postconflict reconstructiemiddelen in conflictgebieden. 

België plant voor 2010:

  • de deelname aan civiele missies van de EU: EULEX in Kosovo, en ICO/EUSR, EUPM Bosnië-Herzegovina, EUMM in Georgië, EUPOL RDC en EUPOL COPPS
  • de deelname aan EUPOL Afghanistan
  • de verlenging van de reserve van civilian response teams
  • een personeelsreserve voor mogelijke deelname aan nieuwe VN- en  EU-missies of voor de verhoging van lopende missies
  • de terbeschikkingstelling van een expert van de politie voor het raadssecretariaat van de EU.