23 nov 2017 16:16

Civiel crisisbeheer: Belgische deelname aan de nieuwe civiele GVDB-missie “EUAM Iraq”

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Dider Reynders heeft de Ministerraad zijn goedkeuring verleend aan de Belgische deelname in het kader van civiel crisisbeheer aan de nieuwe civiele GVDB-missie “EUAM Iraq".

EUAM is een niet-gewapende civiele missie zonder uitvoerend mandaat, en beperkt tot een team van 16 experten met ondersteunende diensten. Dit expertenteam zal in de eerste plaats de Iraakse overheid bijstaan en adviseren bij de uitvoering van de Iraakse Nationale Veiligheidsstrategie, de civiele aspecten van de SSR, de implementatie van delen van de Nationale Anti-Terrorismestrategie en de uitwerking van een Nationale Strategie inzake georganiseerde misdaad.

Daarnaast zal de missie de Iraakse overheid ook bijstaan in de coördinatie van de EU-projecten en deze van de lidstaten op het vlak van civiele SSR en zal er een “mapping” worden uitgevoerd om na te gaan welke noden nog niet worden gedekt zodat een toekomstige EU-inzet op het vlak van SSR kan worden voorbereid en gepland. Er wordt hierbij uitdrukkelijk gekozen voor een graduele aanpak om het ownership en de absorptiecapaciteit van de Iraakse overheid te bevorderen.

De duur van de missie is één jaar. Een verlenging is mogelijk mits het mandaat wordt herzien in functie van de vooruitgang in de implementatie van de Nationale Veiligheidsstrategie, de Iraakse noden en de EU-belangen.