23 nov 2017 16:16

Ministerraad van 23 november 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 23 november 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie heeft staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer meer details gegeven over het federaal actieplan marien afval dat deze ochtend werd goedgekeurd en een belangrijke internationale betekenis heeft.

Minister van Economie Kris Peeters en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme hebben een voorontwerp van wet aangekondigd om de hotelsector, die tot de digitale economie is toegetreden, te helpen. Dit voorontwerp geeft exploitanten van toeristische logies de mogelijkheid om op hun eigen website vrij de prijs van hun kamers te bepalen, los van de prijzen die contractueel worden vastgelegd op online reservatieplatforms.

Minister Ducarme heeft ook meer uitleg gegeven bij het voorontwerp van wet dat vier nieuwe drempels invoert voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen van de zelfstandigen, waardoor deze veel nauwer aansluiten bij hun reële inkomsten van het jaar.

Wat de veiligheid betreft, heeft de regering ook de mogelijkheid goedgekeurd om een beroep te doen op burgerinfiltranten in het kader van de opsporingsmethodes aangewend in de strijd tegen de zware criminaliteit en het terrorisme.

Op internationaal gebied heeft minister van Defensie Steven Vandeput vervolgens meer uitleg gegeven over  de Belgische deelname aan een nieuwe missie in Irak in het kader van het civiele crisisbeheer en over een VN-stabiliseringsmissie in Mali.

Tot slot heeft de eerste minister aangekondigd dat de Ministerraad het voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot heeft goedgekeurd om de organisatie van sociale verkiezingen bij de NMBS mogelijk te maken vanaf 2018

De ministerraad nam de volgende beslissingen: