23 nov 2017 16:15

Federaal actieplan marien zwerfvuil

Op voorstel van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer heeft de Ministerraad het federaal actieplan marien zwerfvuil goedgekeurd.

Het actieplan omvat zowel maatregelen voor preventie van marien zwerfvuil aan de bron, als maatregelen voor de schoonmaak van de zee. Er wordt bovendien sterk ingezet op samenwerking op nationaal en internationaal niveau waarbij de overheid en de industrie worden uitgenodigd om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Tot slot draagt dit actieplan bij tot de realisatie van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en beantwoordt het aan de federale acties voor de ontwikkeling van een circulaire economie.

Concreet bevat het actieplan maatregelen in de volgende domeinen:

  • aanpak aan de bron
  • opruiming
  • communicatie en sensibilisering
  • monitoring en wetenschappelijk onderzoek
  • toezicht en controle