23 nov 2017 16:15

Evolutie van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

Het voorontwerp van wet beantwoordt aan de twee volgende doelstellingen:

  • de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België moderniseren en uitbreiden tot de digitale offline en online publicaties
  • dezelfde wet aanpassen aan de evolutie van de praktijken waarmee de Koninklijke Bibliotheek wordt geconfronteerd en aan de reglementaire aanpassingen die zij de voorbije jaren heeft ondergaan op het gebied van haar structuur

Het voorontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.