23 nov 2017 16:15

Nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen voor de zelfstandigen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme heeft de Ministeraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorziet in de toevoeging van vier drempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen voor de zelfstandigen.

Het voorontwerp van wet past binnen het kader van de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen, in werking getreden in 2015. Het heeft tot doel de bijdragen beter in overeenstemming te brengen met de inkomensschommelingen waarmee vele zelfstandigen worden geconfronteerd.

Het voorontwerp versoepelt het systeem voor de vermindering van de voorlopige bijdragen door vier inkomensdrempels toe te voegen aan de twee bestaande drempels. Vanaf 1 januari 2018 zullen de volgende zes drempels gelden:

  • 13 296,25 euro
  • 16 752,22 euro
  • 21 106,47 euro
  • 26 592,49 euro
  • 37 607,47 euro
  • 53 184,98 euro

Het voorontwerp is voor advies overgemaakt aan de Raad van State.