23 nov 2017 16:15

Toekenning van subsidies aan het Nationaal Orkest van België en aan de Koning Boudewijnstichting

Op voorstel van eerste minister Charles Michel heeft de Ministerraad zich akkoord verklaard met de toekenning van subsidies aan het Nationaal Orkest van België en aan de Koning Boudewijnstichting.

Deze subsidies worden toegekend in het kader van de door de Ministerraad goedgekeurde informatie- en communicatieopdrachten. Het betreft de toekenning van de volgende subsidies:

  • 25 000 euro aan het Nationaal Orkest van België ter ondersteuning en promotie van de start van het nieuwe seizoen
  • 30 000 euro aan de Koning Boudewijnstichting (Prins Filipfonds) ter ondersteuning van de organisatie van "Belgodyssée (2017)", een reportagewedstrijd voor een selectie van jonge studenten journalistiek uit heel het land die in duo’s werken, waarbij de ene telkens Nederlandstalig is en de andere Franstalig of Duitstalig