23 nov 2017 16:15

Financiering van de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel

De Ministerraad is akkoord gegaan met de terbeschikkingstelling, vanaf 2017 tot en met 2019, van een bedrag van 498 000 euro afkomstig van de interdepartementale provisie nieuw beleid voor de financiering van de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de structurele onderfinanciering van de opvangcentra op federaal niveau, is het noodzakelijk een subsidie te verzekeren die het mogelijk maakt het Belgische beleid op dit gebied voort te zetten en de drie centra in Antwerpen, Brussel en Luik te financieren.

In eerste instantie is een herfinanciering van 498 000 euro noodzakelijk. De staatssecretaris voor Gelijke Kansen en de minister van Justitie stellen voor om vanaf 2017 elk een bedrag van 249 000 euro ter beschikking te stellen vanuit de interdepartementale provisie die bestemd is voor nieuwe initiatieven. In het kader van de begrotingsopmaak 2020 zal een begrotingsreglement worden opgesteld op basis van de begroting van de FOD Justitie.