23 nov 2017 16:15

Vervanging van een effectief lid van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie

Op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vervanging van een effectief lid van de Nationale Klimaatcommissie dat de federale regering vertegenwoordigt.

Dhr. Olivier Demaret wordt vanaf 1 november 2017 benoemd als effectief lid van de Nationale Klimaatcommissie, ter vervanging van dhr. Vincent Aubry.