16 mrt 2018 16:11

Civiele bescherming: interventie van Casualty Extraction Teams

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de interventie van de Casualty Extraction Teams in de hulpverleningszones.

Dit ontwerp omvat de toevoeging van de Casualty Extraction Teams (CET) aan de lijst met bovenzonale opdrachten. Deze toevoeging is een antwoord op de vraag van een aantal hulpverleningszones om deze opdracht expliciet op te nemen in het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele
Bescherming.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen