16 mrt 2018 16:11

Ministerraad van 16 maart 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 maart 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie kondigde eerste minister Charles Michel aan dat de regering het politieke akkoord over het 'mobiliteitsbudget' formeel heeft goedgekeurd. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Werk Kris Peeters hebben meer uitleg gegeven over de regeling die voortaan toelaat dat, naast het behoud van de bedrijfswagen, werknemers nu in overleg met hun werkgever kunnen opteren voor bijvoorbeeld een kleinere bedrijfswagen, een openbaarvervoersabonnement, een elektrische fiets en/of een cash bedrag. Deze vergoeding en dit budget hebben als hoofddoel de woon-werkverplaatsingen te vergroenen en de files te reduceren.

Vervolgens gaf minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon toelichting bij de uitvoering van een reeks aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie terroristische aanslagen inzake de Grote Moskee van Brussel. De concessieovereenkomst zal onmiddellijk opgezegd worden door Regie der Gebouwen om zo buitenlandse inmenging in de manier waarop de islam wordt gedoceerd aan banden te leggen.

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer stelde vervolgens het nieuwe juridische kader met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens voor. Met de ontwikkeling van deze kaderwet is de tenuitvoerlegging van de algemene verordening gegevensbescherming nu afgewerkt.

Ten slotte kondigde minister van Landbouw Denis Ducarme de uitvoering aan van twee audits van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), in het kader van het VEVIBA-dossier. De Federale dienst Interne Audit evalueert het controlebeleid en -proces enerzijds en de interne werking en de structuren van het FAVV anderzijds.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: