16 mrt 2018 16:11

Achttiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de Belgische bijdrage, onder de vorm van concessionele leningen, aan de achttiende wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA18).

Op 15 december 2016 heeft de ministerraad zijn goedkeuring verleend aan de deelname van België aan de achttiende wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de IDA voor een totaalbedrag van 416,13 miljoen euro. Om dit akkoord te concretiseren heeft de ministerraad op 1 december 2017 zijn goedkeuring gegeven aan twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de Belgische bijdrage aan IDA18 voor een totaal bedrag van 331,27 miljoen euro. Het proces van het opstellen van de wettelijke basis voor de Belgische bijdrage aan concessionele leningen aan IDA18 is beëindigd. Dit ontwerp beoogt dan ook de toekenning door België van drie concessionele leningen voor een totaalbedrag van 241,09 miljoen euro, met een giftelement van 84,86 miljoen euro, waardoor de totale Belgische bijdrage op 416,13 miljoen euro wordt gebracht.

De ministerraad laat de minister van Financiën bovendien toe om een notificatie over te maken aan de IDA waarin de Belgische intentie weergegeven wordt om haar bijdrage aan de IDA18 te vervolledigen onder de vorm van concessionele leningen, en om op het gepaste ogenblik de bijhorende contracten te ondertekenen.

De Internationale Ontwikkelingsassociatie is een filiaal van de Wereldbankgroep. Ze werd in 1960 opgericht om de economische en sociale ontwikkeling van de armste landen te ondersteunen door het verstrekken van concessionele kredieten en giften. De Internationale Ontwikkelingsassociatie heeft als hoofddoel armoede te bestrijden, overeenkomstig de 'millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling' van de Verenigde Naties.